سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 96 بیرجند 1400/10/04 25 25000 4 13992
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09151614522 92 بیرجند 1401/05/09 12 6000 2 2550
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 09155615394 65 بیرجند 1400/05/31 4 2000 1 562
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 09155615228 68 قاین 1400/04/08 3 3000 10 1867
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 09155614622 91 قاین 1400/06/10 7 14000 20 21682
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 09151342024 65 فردوس 1400/03/17 2 2000 12 28375
7 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 09155611531 65 قاین 1400/06/16 2 2000 8 12074
8 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 09151613633 65 بیرجند 1400/06/16 2 2000 9 2851
9 P58 - 5 برون نیرو 09151342308 94 فردوس 1400/07/08 7 14000 20 21472
10 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 09153628574 91 قاین 1400/05/11 0 14000 2 21177
11 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 09151431093 65 قاین 1403/05/16 4 8000 2 2231
12 P73 - 5 ت ا ب(عدم صلاحيت اجرا ) 0915 65 بیرجند 1399/07/30 0 2000 -4 682
13 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 09153350072 85 بشرویه 1402/05/09 8 9000 2 8393
14 P98 - 5 آريا توان خاوران 09153359424 91 بیرجند 1400/06/08 9 14000 1 11220
15 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 09153354868 65 فردوس 1400/07/12 2 2000 2 2470
16 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 09155344137 89 فردوس 1401/04/26 6 9000 3 8688
17 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 09153634266 65 نهبندان 1400/04/28 2 6000 0 5754
18 P108 - 5 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 71 بیرجند 1402/12/22 7 3000 2 2776
19 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 09153345484 92 بیرجند 1402/03/29 8 14000 3 13514
20 P118 - 5 داژيار نيرو 09158215092 65 بیرجند 1403/09/18 2 2000 2 2000
21 P123 - 5 بهفروز انرژی پاسارگاد 09157939186 65 بیرجند 1403/09/09 4 2000 1 1824
22 P125 - 5 نيرو صنعت نسيم 09156005010 79 بیرجند 1402/11/03 5 6000 0 5525
23 P132 - 5 آرتا نيروی سپهر 09151603289 65 بیرجند 1403/09/13 3 2000 1 1908
24 P126 - 5 رعد آزمای تدبیر فردای خراسان 09153352697 84 بشرویه 1402/04/17 5 7500 2 7340
25 P128 - 5 بهراد نيروی بزرگمهر شرق 09157251949 65 بیرجند 1400/09/26 2 2000 0 1013
26 P129 - 5 آريا ماد انرژی 056 65 بیرجند 1400/09/26 2 2300 0 38
27 P131 - 5 عمران تاوه توان شرق 09157267857 69 زيرکوه 1403/07/28 2 10000 2 10000
28 P134 - 5 رسا نيرو آريا گستران سناباد 09155446678 65 بیرجند 1403/11/17 2 2000 1 2000
29 P135 - 5 کیهان کاوش نوین 09155616201 65 بیرجند 1403/12/27 2 2000 2 2000
30 P136 - 5 آداک افق تچرا 05632907301 65 سرایان 1403/12/06 2 2000 2 2000


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com